28 maj 2010

Dödade Inger, fängelse ett år

23-åringen har nu fått sin dom. Ett år och tio månader. Man kommer normalt ut efter två tredjedelar av tiden. Så 23-åringen är ute och knallar igen om ett år. Efter att ha slagit ihjäl Inger och misshandlat hennes man Sven.

Så här skriver Johan Ingerö:
"Nu har han fått sitt straff: ett år och tio månader i fängelse. Det kan jämföras med att sälja sömntabletter (ett år och tre månader) eller odla cannabis (tre år) eller begå skattebrott (fem år)."

Så mycket är det alltså värt att slå ihjäl en tant - som att sälja sömntabletter. Och inte ens hälften så hårt straff som att odla en en mild drogväxt. Det är skrämmande att se hur det svenska rättsväsendet värderar brott.

Något som är än mer skrämmande är medieetablissemangets oerhört förstående attityd mot brottslingar. Se till exempel Linda Hjerténs tårdrypande krönika till stöd för 23:åringen som slog ihjäl Inger.

Se även Mathias Sundin och Sebastian Hallén.

9 kommentarer:

marie sa...

VARFÖR INTE BILD OCH NAMN PÅ MÖRDAREN? äR DET FÖR ATT HAN ÄR INVANDRARE?

Utlandssvensk sa...

" Det är skrämmande att se hur det svenska rättsväsendet värderar brott."

Domstolarna följer gällande lag. Lagar stiftas av riksdagen. Vilka har haft majoritet i riksdagen de senaste 3 (snart 4) åren? Det hade varit väldigt enkelt att införa hårdare straff om viljan hade funnits. Att man har valt att inte göra detta kan endast tolkas som att man är nöjd med nuvarande straffskalor.

Erik Svansbo sa...

NEJ, FÖRÖVARENS NATIONALITET KÄNNS INTE RELEVANT I DISKUSSIONEN GÄLLANDE STRAFFETS LÄNGD.

benke sa...

DU HAR RÄTT I VAD DU SÄGER ERIK. VAD marie VILLE HA SAGT, TROR JAG, ÄR HUR MEDIA BELYSER DET HELA. JURIDISKT SÅ ÄR DET SOLKLART RÄTT DET DU SÄGER ERIK. NI PRATAR OM TVÅ OLIKA SAKER. TRODDE DU FÖRSTOD DET ERIK.

Vidare har utlandssvensk rätt. Men. Domstolarna ger oftare än inte det lägsta straffet i straffskalan. Detta är något som måste stävjas. Ett exempel på detta är när en butiksanställd på hisingen i Göteborg blev mördad för ett par år sedan och mördaren fick domen Vållande.

Rättsäkerheten blir urholkad av sådana domstolsutslag trots att de följer gällande lag. Det är lagen det är fel på och jag hoppas att det Alliansen fokuserar på detta under nästa mandatperiod. Hårdare straff är vad som gäller. Mycket hårdare straff. JAg har inga stora förhoppningar dock.

Att mörda någon och få ett år i fängelse är ett hån emot anhöriga och samhället i stort.

Låga straff kommer att ge ett hårdare samhälle då medborgarna tappar tron på att samhället skipar rättvisa. Problemet, och det självklara svaret, blir att människor tar hand om det självt.

Uno Persson sa...

Straff??? Det biter inte på dårar!
Den här galningen ska inte gå lös överhuvudtaget. Galna hundar skjuts. Galna och farliga människor ska hållas borta från det övriga samhället i allmänprevetivt syfte.
Om man är så galen att man slår gamla tanter på käften har man bevisat sitt dårskap.
1. Lås in
2. Släng nyckeln

Robert N sa...

Utlandssvensk:
Det är genomfört, men börjar tyvärr inte gälla förrän om några dagar:
Straffen skärps för allvarliga våldsbrott (JuU32)

Straffen höjs för allvarliga våldsbrott och för grovt vållande till annans död. Skillnaden ökar mellan straffen för brott i allmänhet. Straffen skärps för den som återfaller i brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

* Straffen höjs generellt för allvarliga våldsbrott. När domstolen bedömer hur långt straffet ska bli ska den ta särskild hänsyn till om brottet har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.
* Straffskalan för grov misshandel är fängelse i lägst ett och högst tio år. Skalan delas nu upp. Ett misshandelsbrott som är synnerligen grovt ska ge fängelse i lägst fyra och högst tio år. Annan grov misshandel ska ge fängelse i lägst ett och högst sex år.
* Det lägsta straffet för utpressning, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
* Det lägsta straffet för vållande till annans död, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
* Försvårande och förmildrande omständigheter ska få större betydelse när domstolen bedömer hur långt straffet ska bli för brott i allmänhet. Domstolen ska till exempel se det som försvårande om brottet är ett led i en organiserad eller systematiserad brottslighet eller om brottet har planerats särskilt.
* Det blir tydligare att domstolen ska kunna besluta om hårdare straff för den som återfaller i brott.
---------------------
Ytterligare skärpningar kan vara nödvändiga, men något har i alla fall uppenbarligen gjorts av denna regering. (Noteras skall att denna typ av lagändring tar lååååååång tid att behandla med förarbete, remisser osv).

Det är också korrekt att det finns ett ofog att praxis ofta blir lägre än lagstiftarens mening.

Louise sa...

Men varför inte ifrågasätta de knasiga straffen vid offerslösa brott istället för att försöka hävda att de är en rimlig utgångspunkt för att ifrågasätta straff vid vållande till annans död samt misshandel?

Erik Svansbo sa...

Louise: Jag tycker att man kan göra både och.

Utlandssvensk sa...

Robert N,
Tack för infon.

Det är ju ett steg i rätt riktning och den sittande regeringen förtjänar visst beröm för detta.

Vad gäller den erfoderliga tiden för lagändringar kan riksdag och regering i högsta grad påverka denna. Det är fullt möjligt att gå från förslag till genomförd lag på 6 månader.