23 apr. 2010

Yttrandefrihet inget för Högskolan i Jönköping

Lars Vilks har stoppats från att framträda på Utrikespolitiska föreningens debatt om yttrandefrihet i Jönköping:
På grund av säkerhetsrisken vill varken Internationella Handelshögskolan, Kulturhuset på Tändsticksområdet eller Hotel Victoria ställa upp med lokaler.
- Först frågade vi om vi kunde ha eventet någon annanstans istället för på skolan, men vi har fått samma svar hos alla att det är den främsta anledningen, säger Johan Nordberg från den ideella högskoleföreningen.

I rubriken anges att säkerhetsproblem ställde in föreläsningen. Johan Nordberg igen:
Har det förekommit något hot?
- Vi har inte mottagit några direkta hot alls, inte Vilks heller. Men vi har hört upprörda röster, men det ligger väl i föreläsningens natur att det blir så.

Säkerhetsrisken är alltså ett falskt skäl.

Det tyngsta ansvaret faller på Högskolan i Jönköping. Det är universitetens roll att värna yttrandefriheten, men här väljer Högskolan i Jönköping istället att ta ställning för vissa religiösa grupper som anser att deras religion inte ska få kränkas.

Patetiskt, och mycket allvarligt. Frågan om Vilks rondellhundar är fortfarande aktuell.

Via Erixon.

1 kommentar:

benke sa...

Vad säger rektorn? Har Utrikespolitiska föreningen i Jönköping bjudit in Vilks men sedan fegat ur? Det är ytterst allvarligt att man väljer att undvika värnet för yttrandefriheten.

Sicken feghet, här ser vi början på undfallandet som kommer att leda till munkavle på alla oss som vill prata fritt. Den fria världen kommer att gå under när den själv väljer att huka för hot, istället för att försvara rätten att säga vad man vill. Hur dumt det än månde vara.

Gubevars, det gäller ju att inte kränka någon. Patetiskt är bara förnamnet.