7 mars 2010

Reepalu och (s) legitimerar antisemitiskt tänkande

I UNT finns idag en mycket bra analys av Ilmar Reepalus agerande: Reepalu förstår inte frågan. Hans linje är att Ilmar Reepalus agerande förklaras av hans okunskap i ämnet.

Jag tar mig friheten att bena ut några av Håkan Holmbergs slutsatser och reflektioner kring vad Ilmar Reepalu sagt och gjort.

  • Fördömer man sionismen som sådan så fördömer man också judiska kulturella strävanden och alla de judar och israeler som anser att staten Israel har rätt att finnas samtidigt som de är djupt kritiska mot statens nuvarande politik. Men i TV4 talade Reepalu på nytt om antisemitism och sionism som två former av "rasism".

  • Reepalus tal om en "israelisk konspiration" för ofrånkomligen tankarna till denna (antisemitiska) föreställningsvärld. I TV4 valde Reepalu att förbigå frågorna på denna punkt med tystnad.

  • Judar i Sverige har naturligtvis inte mer ansvar för politiken i Israel än vad afrikaner i Sverige har för vanstyret i Zimbabwe. Ändå har Reepalu tidigare uttryckt sig som om han ansåg att Malmös judar hade ett särskilt ansvar för att kritisera Israels krigföring i Gaza


  • I TV4 i går kunde han inte rakt av medge att det i dag i första hand är judar i Malmö som drabbats av olika hatbrott utan att samtidigt säga att de mest kränkta är de som drabbats av kriget i Gaza -som om det ändå fanns ett moraliskt ansvar för Gazakriget att utkräva av judarna i Malmö.


Holmberg har troligtvis rätt i sin analys av att Reepalu är okunnig. Men hans slutsats kring detta förstår jag inte alls:
Om Reepalu verkligen hade styrts av illvilliga avsikter så hade han inte desto mindre uttryckt sig på ett helt annat sätt, som är välbekant från olika typer av extremistpropaganda. Vad vi ser är i stället nya exempel på att han inte har reflekterat över innebörden av ord och formuleringar och alltså inte förstår vad reaktionerna beror på. Det vore orättvist om detta skulle drabba socialdemokraterna som parti.

Ilmar Reepalu tar avstånd från antisemitism och hatbrott - utmärkt. Men i sina uttalanden visar han prov på ett antisemitiskt tankesätt och antisemitiska föreställningar. Och hans uttalanden gör att dessa föreställningar legitimeras och sprids.

Under två veckors tid har nu Reepalu basunerat ut sina grumliga tankar kring judar och Israel. Självklart ska detta drabba Socialdemokraterna som parti. För i slutändan handlar detta om att Mona Sahlin låter Reepalu hållas - hennes händer är smutsiga.

Reepalus bevekelsegrunder är ointressanta. Han och (s) måste ställas till svars.

5 kommentarer:

Pierre Gilly sa...

Det är du och Håkan Holmberg som använder orden ”israelisk konspiration”.

A-K Roth sa...

Ser man på Reepalus uttalanden och ageranden sedan han tog steget att negativt särbehandla (singlade ut, mobbade) det israeliska Davis Cup-laget, så finner man en radda uttalanden som är fördomsfulla på flera plan, i motsats till vad Holmberg säger.

Reepalu ser exklusivt gazakriget från ett perspektiv, ett han underhåller bl.a. från idoga israelfiender som Garthon och Guillou, vilka han citerar i intervjuer. Att han t.ex. tar som sanning att "Israel har mördat 400 barn" är bara en av fördomarna. Han har sett Israel från ett fientligt perspektiv i decennier, sedan ett besök (egen berättelse) när han upplevde något som säkert förtjänade kritik. Men fördömande av enbart Israel i denna region full av ohyggliga aktioner mot civila och gemensamma krig och terrorkrigmot mot en stat? Helt klart är Reepalu fördomsfull mot Israel. Han har även anammat den fördomsfulla attityden att sionism är rasism.

Och - denna fördomsfulla attityd låter han föras över mot israeler och vidare mot judar i Malmö som hålls ansvariga för antisemitismen där. Visst är Reepalu okunnig. Men han drivs samtidigt av fördomsfulla attityder.

När allt är sagt och gjort kan man också rikta kritik mot dem som inte stoppade utan spelade med i Reepalus bärsärkagång mot det israeliska landslaget under Davis Cup. Den socialdemokratiska ledningen, regeringen som lät Reepalu bestämma utrikespolitik och inte minst de som marscherade med nazister och islamister med hizballahfanor vajande, bland dem Ohly som kan komma i regeringsställning. Man borde ha motat Reepalu i grind!

Johan Y sa...

Jag tvivlar inte på att han är okunnig men okunnighet har väl aldrig förut varit tillräckligt för att ursäkta ren rasism bland samhällets toppar?

Han tillhör uppenbarligen de ur vänstern som är misstänksamma mot judar som individer, folk och stat. Han använder ju samma argument som de rena rasistiska vänsterelement som brukar kommentera på den här bloggen exempelvis.

Eftersom det bara är ännu ett exempel på de här attityderna från vänsterhåll borde det självklart spilla över på socialdemokraterna. Vare sig Mona Sahlin eller någon i toppen har ju reagerat, tvärtom har hon frotterat sig med andra antisemitiska element. Som parti har de ju länge sett till att stödja partier som vill driva Israels judar i havet. Det kan ju knappast vara okunnighet.

Hade Reepalu dragit till med liknande uttalande om någon annan folkgrupp hade han åkt ut för länge sen och det är ju det yttersta tecknet på den utbredda antisemitismen, judar särbehandlas.

Utlandssvensk sa...

OK, ett nytt försök:

JA, helt klart JA: Reepalus och (s) måste ställas till svars.

Men hur? Genom att om och om igen påpeka det som vid det här laget är helt uppenbart: Han är antisemit?

Det finns tre möjliga utfall:
1. Han avgår
2. Han sitter kvar utan att backa
3. Han sitter kvar men rättar in sig i ledet med artig pk retorik.

Finns det överhuvudtaget någonting som tyder på att judarnas situasion i Malmö skulle meningsfullt förändras oavsett vilket utfallet blir? Skulle judarna sluta att flytta om bara Reepalu ersattes?

Är inte den bistra verkligheten att om Reepalu går så finns det en klar möjlighet att Malmös muslimer röstar fram egna företrädare som är ännu värre? I Holland håller muslimerna nu på att ta över motsvarigheten till svenska (S):

PvdA = Socialdemokraterna i Holland

"The majority of immigrants voted for the PvdA. They generally choose a compatriot. As a result, Turkish and Moroccan candidates put at unelectable levels on the party candidate lists were nonetheless elected in Wednesday’s elections. Thanks to a large number of preference votes from compatriots, they elbowed aside the white candidates above them on the lists."

http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/03/natives-are-restless.html#readfurther

Men vi har som sagt en borglig regering i Sverige. Att denna fullständigt passivt står och ser på när en stor europeisk stad för första gången sen 1945 töms helt på judar kommer INTE att se vackert ut när historikerna skriver bokslut. Att skylla på Reepalu duger verkligen inte. Regeringen har en mängd maktmedel till sitt förfogande om man verkligen vill skydda judarna. Att man väljer att inte använda dessa kan endast tolkas som att man fullständigt struntar i vad som händer med judarna i Malmö. Detta gäller fullständigt oavsett vad man "tar avstånd ifrån".

ג 'ון sa...

Att jämställa sionism och antisemitism som Reepalu gör är defintionsmässigt antisemitiskt eftersom den uppfattningen förvägrar det judiska folkets dess rätt till självbestämmande d.v.s rätten till ett eget nationalhen som kan fungera som en yttersta tillflyktsort undan nya judeförföljelser.
Händelserna i Malmö såväl som på andra håll i Europa bekräftarden nödvändigheten av en judisk stat och Reepalu sällar sig till antisemitsimens, muslimsk och nazistisk sådan, medlöpare.
Men visst kommer Socialdemokraterna i Malmö att få många muslimska röster i höstens val

/BR