15 mars 2010

Karikatyr – Dåligt. Piska kvinnor – Bra

Wolfgang Hansson (sic) skriver en briljant kommentar till att Malaysia nu attackerar Sverige på grund av vår yttrandefrihet:
I den muslimska världen ses teckningen som en medveten provokation. Ett sätt att förnedra muslimer.

Man kan hylla yttrandefriheten och ändå hysa förståelse för den muslimska reaktion.

Den förståelsen naggas dock märkbart i kanten när muslimska regeringar går ut och försöker utnyttja bråket för inrikespolitiska syften. Regeringar som behandlar sina egna medborgare som skit.

Som Malaysia.

33-åriga fotomodellen och tvåbarnsmamman Kartika Sari Dewi Shukarno begick i juni förra året ett ohyggligt brott. Hon besökte en bar och drack där en öl. Hon erkände brottet.

För detta har hon dömts till böter och sex piskrapp enligt Malaysia sharialagar som allt oftare används mot landets muslimska befolkning.

Hansson kommenterar vidare Malaysia utrikesministers agerande:
Jag vet inte vad utrikesminister Anifah Aman personligen tycker i frågan. Förmodligen tycker han det är helt i sin ordning.

Däremot blir han ohyggligt upprörd över Lars Vilks rondellhund. Så till den milda grad att han kräver att den svenska regeringen ska straffa de tidningar som publicerat teckningen.

Dags att piska upp några svenska chefredaktörer, kanske?

Precis som Dick Erixon skriver har reaktionerna på hotet mot Vilks i svenska medier varit mycket bra. Det är oerhört glädjande.

Inte trodde jag att jag skulle få se en av Aftonbladets vänsterskribenter känga på de muslimska diktaturernas dubbelmoral. Det hade vi inte sett för ett par år sen.

Tack Wolfgang Hansson!

9 kommentarer:

Ulmerkotten sa...

Hr. Svansbo...
Jag håller fullständigt med. Men är dina åsikter verkligen folkpartistiska?Vad jag menar är att (fp) dedan länge snackat om acceptans, multikulti, och på det senaste Landsmötet (tror jag det hette), fick Björklund stående ovationer när han proklamerade att Sverige hade så stor yta att vi har plats för fler flyktingar.
Du få nog passa dig, så du inte får ett rapp av partipiskan...
Men jag tycker det är bra att du står upp för dina åsikter!

Robert N sa...

Ulmer, ulmer...oavsett din agenda torde du väl ändå ha koll på att personer som vår EU-minister har skrivit på liknande sätt - ibland i än skarpare ordalag, ibland i mjukare.

Acceptans betyder inte under några som helst omständigheter acceptans för brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, eller acceptans av dödsstraff.

Missbruket av ordet multikulturalism har jag (även om det nu var ett tag sedan) kommenterat på denna blogg och får nu helt enkelt i korthet säga att multikulturalism inte på något sätt naturligt inbegriper fullständig kulturrelativism.

Sist jag kollade hade Erik kvar visionen om öppna gränser. Jag kan inte se att han någonsin i hela sitt liv kommer ändra sig på den punkten. Så jag undrar vilka glasögon du tittar genom

André sa...

Håller helt med dig i denna analys.
Det jag förundras över att ingen tagit upp är varför, eller hur man som muslim kan kräva att ickemuslimer skall följa en muslimsk religiös regel att inte avbilda profeter?

Utlandssvensk sa...

Robert N,

På denna blogg ställde jag för ett tag sedan följande frågor till Erik Svansbo:

"1. För att begreppet ”mångkultur” ska ha någon verklig mening måste det rimligen innebära att folk med helt olika kulturer lever sida vid sida. Rätt eller fel?
2. Att ta ”seden dit man kommer” innebär assimilering, dvs. att de nyanlända anammar de grundvärderingar som finns i samhället. Rätt eller fel?
3. Assimilering och mångkultur är varandras motsater och man kan inte ha båda samtidigt. Rätt eller fel?
4. Västerländska och Svenska grundvärderingar inkluderar en tro på och en acceptans av: demokrati, yttrandefrihet och lika rättigheter för män och kvinnor. Rätt eller fel?
5. Samhällen som domineras av muslimer tenderar att INTE omfatta vissa eller samtliga av de ovan nämda värderingarna. Rätt eller fel?
5. Om man förespåkar assimilering innebär detta rimligen att det finns en gräns för antalet invandrare från främmande kulturer som man kan ta emot per år. Rätt eller fel?"

Erik S svarade Rätt på samtliga frågor.

http://blogg.svansbo.se/2010/02/24/reepalu-lat-judarna-flytta/#comments

Jag flyttade från Sverige pga. den asylpolitik som Bengt Westerberg förespråkade och införde och har följt FP noga under alla år. Givet svaren på frågorna ovan är det fullständigt, totalt uppenbart att Svansbo INTE delar folkpartiets syn på mångkultur och immigration. Likväl är det bra att han står upp och säger vad han tycker.

Magnus A sa...

André. Islam är inte som vår religion, en inåtvänd sådan, utan även politik och politiskt innehåll. I alla islamiska länder -- och detta är islam/islamisk doktrin -- är muslimer förmer än ickemuslimer och har andra bättre rättigheter. Att hela samhället ska följa muslimsk lag är naturligt för en rättrogen muslim. Nu finns ju även de som kallar sig muslimer men inte önskar detta i koranen och haditherna. Men många undersökningar har visat att inte så långt ifrån hälften (ofta mer än hälften) av muslimer i t ex Storbritannien, Holland och Tyskland vill ha någon form av sharialag, så det är möjligt att en majoritet muslimer är för hädelseparagraf.

Det att muslimerna vill ha koll på politiken är ju tydligt i länder där en betydande del av befolkningen är muslimer.

Om nuvarande invandring fortsätter borde Sverige se andel muslimer (som ökade från säg högst 3 till minst 5 procent senaste 10 år) växa med 3-5 procent/decennium de närmsta decennierna. Vi kan få 20 procent muslimer 2045-2050 och 1/3 av befolkningen muslimsk några decennier därefter. (Detta svårförutsett, bl a beroende på utveckling i nativitet, men mest på invandringen.)

Om muslimer då är som idag kommer Sverige då att vara ett annat land. Förmodligen har vi då, som Libyens Kaddafi sagt, att välja mellan att slåss eller bli islamiserat.

Detta är fakta, sen spelar inte Svansbos ideal om fri invandring någon roll -- om det nu är vad han har?!? Förresten använder de flesta andra länder i väst kriterier vid invandring som har att göra med möjlighet att assimileras, men sådant blockeras nog av Svansbos liberala vänner (och Svansbo själv?).

Tills dess kommer problem som muslimtätare områden har idag -- t ex de kuratorer som mordhotas av fäder för att de stoppar resor där flickor ska giftas bort eller omskäras:
http://tinyurl.com/y8tn2eu -- att sakta men säkert växa.

Erik Svansbo sa...

Utlandssvensk och Ulmerkotten: Robert har rätt när han säger att jag har en vision om öppna gränser.

Jag är kritisk till vår svenska immigrationspolitik men i grunden positiv till invandring som koncept.

Jag gillar devisen "att ställa krav är att bry sig" och den riktning FP hade under Lars Leijonborg kring integrationsfrågorna.


Det som gäller är att integrationen måste fungera, och där känner jag att jag är på samma spår som mitt parti.

Robert N sa...

Uj, uj... Mångkulturalitet kontra assimilering...
Kultur är ett extremt vitt begrepp, men om jag köper att de åtminstone inbegriper nedanstående så får vi se om kulturer kan leva sida vid sida:
- Skilda grundläggande värderingar (syn på vad som är rätt och fel, och grunden för vad som är rätt och och fel)
- Skilda traditioner (ritualer, levnadssätt, med mera)
- Skilda kulturella uttryck (i konst, i klädnadsstil, med mera, med mera)

Kan evangeliska kristna leva sida vid sida med gaykulturen?
Om inte, vem ska assimileras med vem?
--------------------
Grundfrågan är fel. Den bygger på att kulturer är statiska, och den bygger på att motsatsen till assimilering är kulturrelativism. Kulturrelativism är synsättet att alla kulturer, stora som små, har lika rätt och att de därför inte kan kritiseras.

Det är något helt annat än mångkulturalitet.

Vi har alltid i mänsklighetens historia haft kulturer som lever sida vid sida med varandra utan större friktion (samtidigt som vi också haft stora motsättningar mellan andra kulturer som levt sida vid sida med varandra).

Jag är hjärtligt trött på det tyvärr lyckade greppet att ersätta etnicitet med kultur. Det är antagligen de främlingsfientligas mest lyckade grepp någonsin (ja, det var de som började ersätta begreppet), i och med att begreppen nu blandas ihop av alla - oavsett ståndpunkt. Man har därmed automatiskt försatt sig inte bara på motståndarnas hemmaplan utan dessutom bytt från att spela fotboll till att spela rugby.

H Palm / Fragment sa...

@ Erik: Hmm, lite oroväckande att du talar om dessa frågor i formen av "vision" och "koncept".

En fråga om öppna gränser kan inte vara en vision - antingen är man för öppna gränser eller så är man det inte. Invandring kan inte omnämnas som något som man är positiv till "som koncept" - antingen är man positiv till invandring eller så är man det inte. Detsamma gäller frågan om integration, kan jag tycka. Antingen så bedriver man en politik som strävar efter integration (i detta fall låter det dock mer som assimilation).

Det tycks finnas en spricka i den liberala fasaden Erik, och den är inte så lite tydlig i resonemangen här. Du säger dig vara öppen för visionen om öppna gränser och du säger att du är positiv till invandringen som koncept. Men du är negativ till integrationspolitiken. Jag antar att du anser att den är misslyckad (härlett till egna uttalanden och positiv reaktion till Gudmundssons lätt grumliga resonemang här ovan).

Ursäkta, men är det inte så att öppna gränser omkullkastar hela idén om en integrationspolitik? En öppen gräns är ju ingen gräns - om man får resonera på en abstraktionsnivå något högre än gemene kommentator här mäktar med - och i så fall så kan ju knappast några krav på vare sig integration eller assimilering ställas. Öppna gränser säger "kom gärna hit, här finns gott om plats" snarare än "kom gärna hit, men var beredd på att göra rätt för dig. En kravspecifik invandringspolitik av den form som du (och Fp?) argumenterar för med försörjningskrav, kulturintegration och så vidare går inte att kombinera med öppna gränser. Kanske är det därför du också talar om "vision" och "koncept" ... eftersom du inte alls menar det du säger.

Utlandssvensk sa...

H Palm,

Väl skriven replik till Erik! Jag håller helt med i sakfrågan. Men är det verkligen nödvändigt att påstå att den "gemene kommentatorn" är direkt korkad? Däremot är det helt glasklart att flera svenska liberaler presenterar synnerligen luddiga och ibland direkt motsägelsefyllda argument för den immigrationspolitik som de till stor del är ansvariga för.