4 mars 2010

Idéhistoriker kritiserar Reepalu

Sydsvenskan skriver idag om Henrik Bachner, expert på antisemitism, som uttalar sig om Reepalu och hans känsla av att vara förföljd av "israeliska lobbyn".
Henrik Bachner vill inte försöka tolka vad Ilmar Reepalu menar när han använder begreppet ”den israeliska lobbyn”. Men han konstaterar att begreppet är problematiskt. Det används i antijudisk argumentation iEuropa och världen. Bland annat i antydningar om att det skulle finnas en judisk konspiration som styr media och politik och medvetet manipulerar opinionsbildningen.

Och angående Reepalus tidigare uttalanden - som han står fast vid:
Henrik Bachner anser att Ilmar Reepalu uttryckte sig på ett farligt sätt när han knöt problemen i Malmö till judars ställningstaganden till Israels politik.

– Han hänvisar till konflikten i Mellanöstern som orsak till antisemitismen. Det är ett grundlöst och djupt problematiskt argument. Han verkar inte förstå att Mellanösternkonflikten används som förevändning för att ge uttryck för fientlighet mot judar. Mellanösternkonflikten kan utlösa redan existerande fördomar mot judar. Men konflikten är inte orsaken.

6 kommentarer:

roland sa...

Så här motsägelsefullt och grumligt förklarar experten det själv i SvD sid 10:
4. Hur kan Reepalus uttalanden tolkas?
– Om Reepalu menar att Israels politik orsakar antisemitism så har han inte bara fel, utan tänker grumligt, säger Henrik Bachner.

– Antisemitismen orsakas av kvarlevande fördomar. Mellanösternkonflikten kan aktivera redan existerande antisemitiska föreställningar, eller användas som förevändning för att ge uttryck åt fientlighet åt judar, men den utgör inte problemets grundläggande orsak, förklarar han.

Ett viktigt inslag i dagens antisemitism, understryker Henrik Bachner, är att hålla judar som kollektiv ansvariga för Israels politik.
– Man kan se samma mönster när det gäller antimuslimsk argumentation, där alla muslimer får bära ansvar för politisk extremism och terrorism.

Daniel sa...

...och politiker som använder sig av antimuslimsk argumentation brukar inte kritiseras och avfärdas av etablissemanget?
Reepalu har målat in sig i ett hörn men vägrar styvnackat erkänna att det är hans eget fel att han sitter fast.

Micke sa...

Ett viktigt inslag i dagens antisemitism, understryker Henrik Bachner, är att hålla judar som kollektiv ansvariga för Israels politik.
– Man kan se samma mönster när det gäller antimuslimsk argumentation, där alla muslimer får bära ansvar för politisk extremism och terrorism.

ג 'ון sa...

Micke har inte förstått att det är rättmätigt att stå upp för den judiska demokratins Israel rätt att försvara sig mot islamistisk terrorism och helt oförsvarligt att vägra ta avstånd från samma islamistiska terrorism.
Att hålla judar kollektivt ansvariga för statens Israel politik, som Reepalu gjort, är f.ö antisemitiskt enligt EU.
http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/english/

/BR

EL sa...

3. Micke

"där alla muslimer får bära ansvar för politisk extremism och terrorism."

1.2 miljard?

Micke sa...

Ställ era frågor om hur man ska se på att palestinier kollektivt skuldbeläggs till Bachner och Svenska dagbladet.Det är dom jag citerar ordagrant