13 mars 2010

”Flyktingbarn” hot mot asylrätten

Per Gudmundson skriver idag en viktig ledartext i SvD om de ensamkommande flyktingbarnen som i många fall inte alls är barn, utan ungdomar eller kanske t o m äldre än så.:
År 2009 kom 2250 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. 2000 var det 350, och 2008 var det 1510. Under januari och februari i år kom 392. Andelen närmar sig nu 10 procent av samtliga asylsökande.

Av de som kommit i år är 317 pojkar. Långt fler än hälften av de sökande, 224, är över 15 år gamla – varav 186 pojkar.

Den ojämna köns- och åldersfördelningen antyder att tillströmningen inte beror på plötsliga humanitära katastrofer. Det ligger istället nära till hands att misstänka att familjer i ett antal patriarkala länder (idag främst Afghanistan, Somalia och Irak) väljer ut en högt värderad son, samlar de cirka 150000 kronor som krävs för smuggelrutten, och investerar i hans framtid.

Mycket bra att denna kritik lyfts. Det krävs inte mycket tankeverksamhet för att förstå att ett begrepp som "ensamkommande flyktingbarn" med särskilda möjligheter till asyl kommer att utnyttjas. Det är nämligen få barn som lyckas ta sig till Sveriges gränser på egen hand - det krävs bland annat stora pengar för flygbiljetter m m.

Gudmundson skriver vidare:
Med det blodiga 1900-talet i åminnelse står det klart att rätten till asyl är en grundbult i ett rättfärdigt samhälle. Viljan att ta emot dem som flyr undan förföljelse är en mätare på samhällets medmänsklighet.

Men när man med öppna ögon ger förtur åt unga män med tvivelaktiga skäl, framför reellt skyddsbehövande, urholkar man systemet. Varje falskt ärende stjäl resurser från en flykting med giltiga asylskäl. Att acceptera den ordningen är motsatsen till humanism.

Visst är det så.

7 kommentarer:

matz sa...

..alltid samma dramatiska flykthistoria över berg stock och sten över vatten med gummibåtar under lastbilar osv. när de i själva verket "hyrt" ett svensk pass för att komma ombord på ett plan till köpenhamn eller arlanda. 250000 svenska pass finns i omlopp illegalt, blivit "tappade"..
Har hört att det kostar 500-1000 dollar att hyra ett svenskt pass med någerlunga liknande bild, sen är man förbi viseringkravet som är det största hindret att ta sig till sverige. ingen ligger under lastbilar eller i containers!

Kuno sa...

Män skulle de vara om de över 15 år?
Antaganden baserat på ojämn könsfördelning och att ett antal är över 15 år räcker liksom inte för att dra slutsatsen att de därmed skulle ha tvivelaktiga skäl.

Gudmundson vet ingenting om den enskilde unga flyktingens bakgrund och skäl.
Istället väljer han att bunta ihop vissa unga flyktingsökande till en grupp, insinuerar därefter att de inte skulle ha giltiga skäl pga statistiska data som visar att de är över 15 år och pojkar.
Gudmundson skuldbelägger denna grupp kollektivt som lögnare och fuskare och Erik applåderar det och kallar det befogad kritik.

Dessutom skiljer Gudmundson inte på asylsökande och de som fått asyl. Grundläggande kan man tycka om man vill vara seriös, men inte för Gudmundson och tydligen inte för Erik heller.

Ulmerkotten sa...

Diskussionen om "de ensamkommande flyktingbarnen" är betydligt mer komprommiterande än vad Gudmundsson skriver om i sin artikel.
På denna länk; http://ulmerkotten.blogspot.com/2010/01/forbannat-trott-pa-invandringspolitiken.html, har jag angett 9 punkter som gör att man kan ifrågasätta denna flyktingkategori. Och vidare har jag skrivit en del om den politiska bakgrunden, som är minst sagt tvivelaktig.

Milla sa...

Vore intressant med kommentarer från Eriks Svansbos partikamrater i Folkpartiet i denna fråga. Någon?

Ulmerkotten sa...

Hr. Svansbo. Jag gjorde en liken jämförelse mellan vad staten betalar för de ensamkommande flyktingbarnen, och vad kommunerna betalar ut i ekonomiskt stöd till svenska behövande barn för försörjning.

Man får väl förutsätta att varje barn "kostar" lika mycket, men så är inte fallet som du kan läsa på denna länk; http://ulmerkotten.blogspot.com/2010/03/de-stackars-barnen.html

/Ulmerkotten

olle w sa...

Det är därför många kommer att proteströsta på SD. De är de enda som ser klart i denna fråga. Tycker det är väldigt märkligt att Moderaterna i synnerhet och överiga borgeliga partier i allmänhet in absurdum accepterar bidragsnarkomani från utländska medborgare.

Många Svenskar hade haft det bättre om de kunnat söka asyl i sitt eget land och fått stanna av humanitära skäl........

Ulmerkotten sa...

@ Olle W

Javisst. Jag har räknat på det och ett ensamkommande flyktingbarn kostar drygt 30 gånger mer är socialbidragsnormen i Sverige för ett sveskt barn i samma ålder.
Ett svenskt barn ska försörjas för drygt 3000kr per månad.
Staten betalar minst 100.000kr per månad för varje "flyktingbarn" till kommunerna.

Jäpp, det är SD som gäller. För att travestera på gamle (v)-ledaren C.H. Hermansson; "Någon jävla ordning får det vara i ett land."