22 nov. 2015

Folkpartiet är politikens managementkonsulter

Johan Norberg skriver på Expressen debatt om Folkpartiet. Så svek Folkpartiet klassiska liberalismen 
Folkpartiet har drivit fram många reformer som gjort Sverige friare. I traditionella frågor om lika rättigheter och fria marknader är partiet ofta pålitligt och skulle knappast vilja hindra den individuella asylrätten som M eller kräva subventioner till mjölkbönder som C. 
Men liberalismen är mer än så. Det är en form av institutionaliserad ödmjukhet, som går ut på att man varken vill eller tror sig kunna berätta hur andra ska leva. Adam Smith varnade för "systemmannen" som vill flytta runt människor som schackpjäser på ett bräde till mer upplysta beteenden, utan att förstå att de har en egen riktning inom sig, och att systemmannen genom att styra dem tar ifrån oss all den lokala kunskap som de hade, alla möjligheter till nya upptäckter som de har haft på egen hand. 
Liberalism är att säga: jag vet inte vad som är rätta svaret på X, men jag tror att vi har större chans att hitta det om tio miljoner svenskar får leta efter det, än om 349 riksdagsledamöter tvingar på alla samma lösning. Det är att säga: jag avskyr Y, men kommer att slåss för din rätt att göra det.
Norberg beskriver väl liberalismens själ. Men den lever tyvärr inte i Folkpartiet. Han går vidare:
Jag har träffat och talat inför liberala partier i många länder och de ser väldigt olika ut. Men de utstrålar alla på något sätt att de står på folkets sida mot makten, från vänsterliberaler som vill legalisera narkotika och sexhandel till högerliberaler som bekämpar kvotering och skatter. Jag tror inte att något har så lite förtroende för vanligt folks förmåga som Folkpartiet. Det är något så märkligt som ett liberalt parti som känns mer som myndigheternas företrädare gentemot medborgaren än tvärtom.
Det här är på pricken av Norberg. Folkpartiet är statens parti.

Partiet är också världsfrånvänt. Man lever i en alternativ verklighet där partiet är viktigast. Precis som Dick Erixon skriver vittnar det om en oerhörd världsfrånvändhet att prioritera namnbyte när Sverige är i djup självförvållad kris.

Folkpartiets ställningstagande för TUT före PUT är rimligt, men jag tror det är otillräckligt. Som Joakim Ruist anser jag att asylrätten bör avskaffas och att Sverige tar emot en begränsad mängd kvotflyktingar per år.

Namnbyte kommer inte ändra något om Folkpartet. Som Viktor Barth-Kron skriver kommer folkpartismen att överleva.

Det jag också saknar i Folkpartiet är viljan att växa. Folkpartiet kan inte tänka sig en situation där de är landets största parti. Partiets själ är att vara ett litet stödparti, ett expertparti.

Folkpartister är inte landsfäder, utan snarare experter på hur landet ska styras. De är experter, och de visar det gärna. De är politikens svar på managementkonsulter.

Ruist: Avskaffa asylrätten

Joakim Ruist är nationalekonom och migrationsforskare och skrev för en tid sedan en mycket intressant debattartikel på SvD: Överge FN:s flyktingkonvention
Flyktingkonventionen har varit grunden i europeisk flyktingpolitik sedan innan de flesta av oss var födda. Vi har lärt oss att betrakta den som synonym med vår humanitet gentemot de som flyr från krig och förföljelse. Men den är helt missanpassad till att hantera den flyktingsituation som rått i världen de senaste decennierna. Och det är inte kons­tigt, för syftet när den skrevs var aldrig något utöver att lösa en flyktingsituation av en helt annan karaktär: den som rådde i efterspelet efter andra världskriget.
Åren efter andra världskriget befann sig miljontals människor i Europa på flykt i ett annat land än hemlandet. Deras nya värdstaters åtaganden gentemot dessa flyktingar behövde regleras och därför skrevs FN:s flyktingkonvention år 1951. I den stadgades, väl avgränsat, att människor som på grund av ”händelser i Europa före 1951” var på flykt i ett annat land och riskerade förföljelse om de återvände till sitt hemland inte fick skickas tillbaka. 
Alla de flyktingar konventionen gällde befann sig alltså i det tänkta asyllandet redan när konventionen skrevs och man visste ungefär hur många de var. Detta förklarar de två aspekter av konventionen som nu formar ­dagens flyktingkris: att den endast talar om att bevilja asyl till de som befinner sig i asyllandet, och att den föreskriver att alla med legi­tima skyddsskäl ska ges skydd. 
Dessa principer var lämpliga för den situation som konventionen skrevs för att hantera. Men 1967 sådde man fröet till dagens kris. Utan att i övrigt ändra på konventionen utvidgade man den då till att inte bara gälla människor som var på flykt på grund av händelser i Europa före 1951, utan alla som var på flykt.
Denna artikel var en stor ögonöppnare för mig. Under åsiktskorridorens svåraste tid var det svårt att tänka fritt, men visst var det något som skavde. Varför har man en rättighet att ansöka om att bli medborgare i en stat så fort man kommer till landets gräns?

Jag skrev om detta 2013: Asylinvandringen de facto fri - vad blir konsekvensen?

Jag har aldrig fått ihop det logiskt eller moraliskt. Jag anser att stater bör hjälpa andra människor, men asylrättens konstruktion är sådan att den inte går ihop. Vad sker om mängden asylsökande blir mycket stor? Det ser vi i Sverige idag.

Att asylrätten inte håller och kom till av en slump har dock inte gått in hos svenska debattörer. Att värna asylrätten har för många blivit en oerhört central fråga.

Joakim Ruist skriver att asylrätten bör avskaffas och ersättas med ett annat system:
Det är inte omöjligt att skapa ett i alla fall någorlunda generöst system för asylmottagande som bygger på frivillighet. Beviset för det är USA. USA har ett mindre utsatt geografiskt läge och får inte lika många asylsökande som knackar på dörren som EU får. 
Ändå har landet, som har ungefär lika stor BNP som EU, haft ungefär lika stort flyktingmottagande som EU de senaste tio åren. Skillnaden är att i USA var cirka 70% av mottagandet vidarebosättning av flyktingar från UNHCRs flyktingläger (så kallade kvotflyktingar). 
Resten var asyl. I EU var nästan alltihop asyl och bara några enstaka procent vidarebosättning. Så länge vi inte har kontroll över inflödet över gränsen kommer vi inte att frivilligt öka vidarebosättningen. Men får vi kontroll över gränsen, vilket bara kan ske genom att asylrätten avskaffas, kommer vi att kunna göra det.

15 nov. 2015

Intellektuell kamp mot islamism krävs

Terror har drabbat oss igen. Den här gången var det i Frankrike, i morgon kan det vara någon annanstans i väst. Jihadisterna vill riva ned allt som inte är rätt enligt deras uppfattning.

Expressens ledarsida skriver bra om vad som behöver göras. Även Adam Cwejman skriver bra.

Solidariteten är stark med Frankrike, vilket är positivt. Men om det ska bli någon förändring måste förhållningssättet mot jihadism och islamism ändras. Det handlar om två saker.

Sannolikt kommer Sverige att drabbas. Svenskar är väl representerade hos IS, och jihadismens apologeter har ett mycket starkt fäste i Sverige.

Ljusets Fiender har Johan Lundberg gått igenom vilka de är och hur de jobbar. Rashid Musa, Mattias Gardell, SUM m fl jobbar vidare i högönsklig välmåga. De är väfinansierade av skattemedel och med klippkort till akademi, kultursidor och radioprogram.

Jihadismen eller islamismen är en legitim strömning av islam. ISIS, Al-qaida m fl agerar enligt en rimlig tolkning av religösa skrifter som finns inom islam.

Om terrorn ska kunna övervinnas måste den religiösa debatten om islam ta fart. Man kan bomba IS till världens ände, men de kommer igen om de inte besegrats intellektuellt och moraliskt.

Sam Harris och Majid Nawaz har släppt en bok om detta ämne: Islam and the Future of Tolerance. På australiensisk TV intervjuas de om detta projekt.Sam Harris och Maajid Nawaz har ett viktigt budskap som är aktuellt nu och kommer vara under vår livstid.

28 okt. 2015

Correndebatt: Falsk falsk motsättning

Michael Cocozza har en replik i dagens Corren på min krönika om Migration och Margret Thatcher. Återpublicerar inlägget här för att kunna bemöta det: En falsk motsättning
Det är en dyster världsbild som Erik Svansbo målar upp i kolumnen Pophöger. Svansbo kallar sig liberal i Corren, den benämning han använder på den egna bloggen, libertarian, torde vara mer rättvisande. Oavsett politisk ståndpunkt krävs respekt för fakta. 
Svansbo påstår att tillväxten sjönk i takt med att skattetrycket ökade och välfärdsstaten byggdes ut under 1900-talet. Detta är fel. Den högsta tillväxten inföll 1950–75 då även skattetrycket ökade från 20 till 45 procent av BNP. Vår nuvarande tillväxttakt ligger på 3,3 procent att jämföra med tidigt 1900-tal 2–2,5 procent, då vi enligt Erik Svansbo hade "fri ekonomi". 
Han menar vidare att dagens höga skattetryck, 43 procent av BNP, hämmar utvecklingen av innovationer och nya företag. Detta är också fel. I INSEAD:s innovationsindex hamnar Sverige på 3:e plats, bland annat före USA (skattetryck 27 procent). Bidragande orsak till Sveriges fina placering är den del av välfärdsstaten som utgörs av gratis universitetsutbildning med studiestöd. Skattetrycket sänktes under alliansregeringen med 4 procentenheter. Med ny teknik och innovationer inom offentlig sektor kan vi fortsätta att stegvis sänka skattetrycket en bit med bibehållen välfärd. Vi behöver inte den revolution som ligger implicit i Svansbos idévärld. 
Erik Svansbo har under en längre tid på sin blogg och nu i Corren oroat sig över vad som händer med välfärdsstaten om alla dessa migranter nu ska komma och "leva på vår bekostnad". Resonemanget utgår från att en välfärdsstat kan ha en maximal befolkning om 9 miljoner för att fungera. Som om inte Tyskland med 81 miljoner invånare med skattetryck 37 procent vore en välfärdsstat. 
Det finns konstruktiva modeller för integration, vi behöver inte måla upp en falsk motsättning mellan flyktinginvandring och välfärdsstaten. En hög förvärvsfrekvens är den ekonomiska grunden för välfärdsstaten. De som kommer ska arbeta. 
Avslutningsvis, Svansbo menar att socialdemokrater, socialliberaler och konservativa alla är "socialister". Därmed ställer han sig vid sidan av en sansad debatt och vandrar istället in i den extrema libertarianska låtsasvärlden.
Det är en mängd påståenden som jag besvarar stycke för stycke.
  1. Jag vet ärligt talat inte om jag ska kallas liberal eller libertarian. Jag kan se de moraliska problemen med en välfärdsstat men i någon utsträckning vill jag nog ha den. Tills jag lärt mig bättre tror jag på en liten stat med försvar och socialhjälp. Definitionsmässigt ser jag det som liberalism.
  2. Angående den ekonomiska utvecklingen under tidigt 1900-tal har Anders Edwardsson skrivit om detta i boken "En annorlunda historia". En kort sammanfattning av boken finns här i en insändare på helagotland. Att jämföra tillväxt vid enstaka år ger en viss bild men inte hela.
  3. Jag håller med om hela detta stycke. Vad Cocozza har läst in i mina texter kan bara han svara på.
  4. Det här stycket är inte korrekt återgivet, och citatet känner jag inte igen. 
  5. Det finns en väldigt uppenbar konflikt mellan en kravlös välfärdsstat och fri invandring. Ingen vinner på att förneka det. Självklart går det att ha en modell som fungerar men det gör den inte idag. Källa: Vilken nyhetssajt som helst.
  6. Som jag skrev finns det i Sverige en enighet om ett mycket högt skattetryck, över 50% om man lägger samman direkta och indirekta skatter. Enligt skattebetalarnas förening är denna kvot 53%. Jag tycker den nivån är omoraliskt hög. Självklart förstår jag att det inte handlar om definitionsmässig socialism. Men det är en ganska akademisk skillnad när människor inte ens betros med hälften av sina pengar.

24 okt. 2015

Migration och Margret Thatcher

Igår hade jag en kolumn publicerad i Corren.
Människor som bor i fattiga länder har en möjlighet till ett dramatiskt mycket bättre liv i Sverige. Här har de möjlighet till livslång försörjning, sjukvård och kanske även att kunna ta hit sin familj. Skulle de få avslag på sin asylansökan finns ändå möjligheten att leva gömda i Sverige. De kan få vård och deras barn får gå i svensk skola.
Systemet skapar incitament att ta enorma risker, som att åka över ett stormigt medelhav eller smuggla sig på en lastbil genom Europa. 
Kriget i Syrien spelar roll, men inte så stor som framkommit i media. Miljoner och åter miljoner människor världen över uppfyller våra kriterier för asyl. De har nu fått bättre möjligheter att ta sig till Sverige, sedan EU:s gränskontroller luckrats upp. När fler och fler tar chansen att komma till Sverige så ökar följaktligen kostnaderna. 
Alla svenska partier från vänster till höger vill se ett oerhört högt skattetryck. Man kan kalla detta för socialdemokrati, socialliberalism eller konservatism men det är i grunden inget annat än socialism. Lägg därtill att enigheten varit närmast fullständig om att invandringen ska vara nästintill fri. Problemet med en välfärdsstat och asylrätten är dock att man inte kan ha fri invandring.

11 okt. 2015

Hur illa kommer det bli?

Insikten om att den svenska välfärdsstaten står inför en kollaps sjunker nu in i bredare skikt i samhället. Men tyvärr är klockan fem i tolv, eller kanske redan tolv och personligen tror jag inte att det kommer gå att vända utvecklingen. Vi går mot en systemkollaps på ett eller annat sätt.

I dagens livesändning på radio bubb.la intervjuades Tino Sanandaji.

Sanandaji har länge visat på de bristerna i den svenska politiken och vad den kommer leda till. Idag kom många intressanta perspektiv fram.

Anledningen till att Sverige har hamnat där vi är idag stavas i ett ord: socialism. Sedan sextiotalet har vänstern kämpat på många fronter och tagit kommandot över Sverige politiskt och kulturellt.

Tino Sanandaji lyfte i intervjun skolan som ett exempel på detta. Sedan 80-talet har svenska skolan fullständigt brakat samman, vilket korrelerar med att socialistiska ideal fått fullt genomslag. Läraryrket är nedvärderat och lärarutbildningarna är genompolitiserade. Därför kan man inte hoppas på någon snabb förbättring där.

Sanandaji menar att 30% av försämringen i skolan beror på invandringen, och resten på socialismen. Nu ökar invandringens påverkan på skolan så vi går mot en fortsatt försämrad skola och ett utpräglat klassamhälle. Chansen framöver för barnen är privata alternativ och att föräldrarna pressar på hemifrån.

En annan viktig faktor är att de invandrare som kommer till Sverige har vänstervärderingar. Eftersom invandringen är så omfattande kommer den sannolikt tippa vågen i samhällsdebatten till vänster och säkra socialdemokraterna och vänsterns maktinnehav framöver.

Borgerligheten är i grund och botten socialdemokratisk och har lagt de frihetliga värderingarna på hyllan. Det är en mycket lång startsträcka för att kunna utmana denna böjda rygg inför vänstern.

Det går inte att lita på de statliga systemen framöver, men vi kan vara säkra på en sak: Skatterna kommer vara fortsatt höga. Så höga som det går. Brottsligheten kommer vara hög och ökande. Social oro kommer vara ett normalt inslag, och samhället kommer drabbas av grov segregering.

Jag skulle gärna se att andra bloggare och debattörer kunde börja spinna vidare på realistiska framtidsscenarion så att man kan börja "preppa".

Idag är Sverige ett mycket bra samhälle att leva i men en titt i kristallkulan ger inget hopp. Det enda som faktiskt ger mig hopp just nu är den spirande frihetliga rörelse som utkristalliserar sig kring radio bubb.la.

Se till att lyssna på inslaget med Tino Sanandaji, det var brutalt bra.

Krönika i Corren: Staten ska inte steka hamburgare

I fredags hade jag min tredje krönika publicerat i Corren. Den heter "Staten ska inte steka burgare"
Det är svåra dagar i Sverige. Trots att vi har det väldigt bra är många oroliga för framtiden. De svenska politikerna åtnjuter ett historiskt lågt förtroende och saknar svar på många viktiga frågor. 
Jag har varit aktiv i partipolitiken i många år, och tillströmningen av nya medlemmar är ett jätteproblem. När de får sina uppdrag sätts de att hantera oerhört vitala delar av människors liv. 
Staten har en unik situation. När det gäller det mesta har de monopol, ingen kan utmana den. Tar pengarna slut finns det alltid mer i medborgarnas plånböcker. Detta skapar unikt dåliga förutsättningar för bra resultat. 
En gång i tiden drev svenska staten en hamburgerkedja. Den hette Clock, och ni som varit där minns säkert hur goda hamburgarna var. Ni som inte var där kan säkert föreställa er smaken av en Big Clock. 
Det låter ganska absurt att staten ska driva en hamburgerkedja. Men många andra exempel som finns i dag är lika absurda.
Inspirationen från detta inlägg kommer från Radio bubb.la och diskussionerna där. Mitt i alla galenskap som finns i Sverige är den kanalen ett vattenhål där det pratas konstruktiva lösningar.

Den frihetliga rörelsen har svaren på samhällets utmaningar. Om människor ges frihet kommer de att skapa välstånd. Oavsett hur liberal man är kan man ta inspiration från detta.

Gissningsvis spinner jag vidare på detta ämne i nästa krönika om två veckor.