9 feb. 2016

Moderaternas papperslösa parallellsamhälle

Idag kunde man läsa på SVT Nyheter att moderaterna vill strama upp bidragen för de asylsökande som har fått avslag på asylansökan: Inget försörjningsstöd till de som ha nekats asyl
– Vi har ju tiotusentals människor i dag som olovligen uppehåller sig i landet och kommuner är enligt domstolsbeslut tvungna att betala ut försörjningsstöd till dem. Det tycker vi är orimligt, säger Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson.
Det låter ju bra, som att moderaterna har en rimlig linje i denna fråga. Men om man läser längre ned i artikeln blir det otydligare.
Moderaternas förslag gäller inte barnfamiljer, och kommuner som vill bevilja försörjningsstöd till familjer som fått avvisningsbeslut ska kunna göra det även i fortsättningen. Och den akuta nödhjälpen, som ska täcka kostnader för mat, vill Moderaterna inte röra i dagsläget.
I realiteten har alltså inte rubriken täckning i artikeln. Moderaterna vill att barnfamiljer som har fått avslag fortsatt ska kunna få socialbidrag. Dessutom vill moderaterna sedan tidigare att illegala invandrare i Sverige ska ha rätt till skolgång.

Jag frågade på twitter moderaternas sakkunniga Karin Sedvall om moderaterna vill ändra denna linje. Det vill de inte.

En berättigad fråga ställs till Karin Sedvall - varför? Inget svar ges

Moderaterna vill få det att framstå som att de är för en stramare migrationspolitik. Det är de, jämfört med andra partier. Men Reinfeldts mp-linje i migrationspolitiken lever.

I fagert tal låter moderaterna vettiga, men i praktisk politik är det en annan linje. Där lever och frodas Reinfeldts parallellsamhälle.

8 feb. 2016

En moraliskt korrumperad välfärdsstat

Den svenska staten är en koloss på lerfötter. Väldigt få politiker talar idag varmt om den stora staten, det är närmast som att man skäms. Nattvandrarstaten är ett faktum - trots den enorma staten ignoreras grundläggande uppgifter.

Ett talande exempel på det kommer från Dalarna. En man har blivit påkörd med en bil och blivit allvarligt skadad. Polisen har dock meddelat att man inte har tid att utreda mordförsök. Brottsoffret får hoppas på att våldsverkaren inte försöker igen.

Samtidigt rapporteras hur Airbnb används till prostitution. Det är stockholmspolisens prostitutionsenhet som slår larm. Från DN:
Prostitutionen skulle kunna sysselsätta betydligt fler poliser än de fyra personer som nu tillhör prostitutionsgruppen, anser han. Gruppen arbetar uppsökande i Stockholms city utifrån egen spaning och tips från allmänheten. 
Den egna spaningen bedrivs från bilar på gatan utanför bostadshus, i trappuppgångar eller precis utanför lägenheterna.
Trots att polisen belastas hårt Sverige runt och många människor lever utan trygghet finns alltså poliser som motverkar prostitution. Dessa poliser stoppar medborgare, främst män, från att ha sex på ett sätt som staten förbjuder.

Radikalfeministerna som drev igenom sexköpslagen påstod att trafficking och prostitution var samma sak. Men så fungerar det inte hos polisen:
Själva människohandeln hanteras av en annan avdelning inom polisen. Prostitutionsgruppens uppdrag är att gripa män som köper sex. Det går inte ett arbetspass utan att någon sexköpare grips.
Prostitutionsforskare Petra Östergren citerar på sin blogg sexologen Don Kulick:
sexköparen i dag betraktas på samma sätt som "den homosexuelle" gjorde tidigare och dessutom genomgått en liknande förståelseprocess.Från att vara "sodomiten", en man som utförde tillfälliga oönskade sexuella handlingar, fick han identiteten homosexuell. […]
I dag är i stället sexköparen en specifik art. Precis som Kulick visar har han nu en särskild barndom och personlighet samt är i behov av terapeutiska åtgärder som ska göra honom normal.
Det är stötande att se tystnaden kring sexköpslagen och blindheten inför samhällets moralism. För det är inget annat än moralism som präglar synen på sexköp. Idag stigmatiseras torsken på samma sätt som homosexuella tidigare stigmatiserades.

I dagens Sverige finns dedikerade poliser som jagar medborgare som har otillåtet sex, samtidigt som människor hotas av våld. Till förorterna kan inte ens polisbilar ta sig utan att vandaliseras, men prostitutionsenheten jobbar på för att stoppa snuskiga torskar.

Den svenska välfärdsstaten är moraliskt bankrutt.

4 feb. 2016

Ställ asylbedragarna inför rätta

Barn är inte alltid barn, i alla fall när man pratar om ensamkommande. I sann postmodern anda har migrationsverket låtit asylsökande själva definiera sin ålder. Utöver det har de gett massiva förmåner till de som säger sig vara barn. Följden av detta har blivit att mängder av män utger sig för att vara barn.

Hanif Bali (m) intervjuas om bland annat detta i BBC:
"If you're underage, first of all, you get housing, you get more financial resources. You also have a lot of staff around you helping you with different issues," says Hanif Bali, a member of the opposition Moderate Party in the Swedish parliament - which is on the centre right of the political spectrum. "If you need food, clothing, everything, you can go to the municipality and demand this money." 
But there is another even bigger benefit, which Bali believes is significant. "You have the right to family reunification. So you can bring all of your family to Sweden, if you are underage."
Regeringen har nu granskat åldern för de ensamkommande och sett att 77% av de undersökta ensamkommande i verkligheten var äldre än vad de uppgav sig vara.

Det är alltså uppenbart att det pågår ett storskaligt bedrägeri kring ensamkommande barn. De platser som var vigda åt behövande barn upptas av män.

Galenskaperna fortsätter för övrigt. Helena Gissén från Tv4 Nyheterna twittrade nyligen:
Det enda rätta vore att stoppa mottagandet av ensamkommande barn tills vi har en rättsäker process med åldersbestäming.

Nästa steg vore att göra en åldersbestämning på de ensamkommande som ljugit om sin ålder, och sedan lagföra dom för bedrägeri och den plats de har tagit från ett behövande barn.

26 jan. 2016

Stötta bubb.la - bli premiummedlem

Bubb.la är det frihetliga projekt som jag tror har störst potential att förändra Sverige. Jag har lyssnat på deras pod Radio Bubb.la och fått inspiration och nya perspektiv.

Martin Eriksson och Sofia Arkestål driver bubb.la och finansierar verksamheten. Nu har de lanserat ett sätt att stötta bubb.la genom att bli premiummedlem. Jag betalade 500 kronor för ett årsmedlemsskap.

Det finns en del funktioner, som sökning och anpassning. Men för mig räcker det mer än väl att ge något tillbaka till projektet som har gett mig så mycket.

Gör som jag - stötta bubb.la!

21 jan. 2016

TT-fel om ockuperad mark

På svenska dagbladet kan man idag läsa ett märkligt telegram: Israel annekterar palestinsk mark
Israel planerar att annektera 154 hektar palestinsk mark på Västbanken i Jordandalen nära den palestinska staden Jeriko, en plats med många israeliska bosättningar. Israels försvarsdepartement uppger i en skriftlig kommentar att regeringen befinner sig i slutskedet i processen att överföra marken till den israeliska staten.
Samma telegram kan läsas på Sydsvenskan.

Det anges ingen källa till telegrammet förutom TT. Internationellt telegram från Reuters pratar om "ockuperad mark", men inte palestinsk mark.

Vänstersajten Electronic Intifada pratar om "palestinian land". Kanske är det där TT har läst, det är definitivt det perspektivet man har.

TT och svenska medier är så fundamentalt pro-palestinska i sitt perspektiv att man inte ens reflekterar över vem marken tillhör. Den "ockuperade marken" är självklart palestinsk ockuperad mark.

Men det finns ingen palestinsk stat. Israels gränser är inte avgjorda, "1967 års gränser" är en stilleståndslinje sedan det krig Jordanien startade för att förstöra Israel. Fredsprocessen mellan Israel och Palestina har som mål att avgöra var gränserna dras.

Se gärna filmen "The truth about the West Bank" för det israeliska perspektivet. Det kommer du tyvärr inte få höra i svenska medier.

13 jan. 2016

Våldtäkt 2 år, Narkotikahandel 5 år

På twitter har jag hamnat i dialog med juristen Dan J, @DEJ158, som nämnde lite om skillnaden i straff mellan narkotikabrott och sexbrott. Jag bad honom att skriva en text om detta, som kommer här:

En av alla de frågor som aktualiseras efter de rapporterade massofredandena är hur rättssamhället bör behandla sexualbrottslingar. Det viktigaste är naturligtvis hur man bäst arbetar för att förhindra övergrepp. Hur detta görs är andra är bättre skickade än jag att bedöma, även om en inte alltför vågad gissning är att större närvaro från polis och ordningsvakter på offentliga platser är nödvändig. När brott väl skett, gärningsman identifierats och skuld fastställts måste emellertid straffen skärpas. Svenska straff för brott mot person är visserligen milda överlag, men sett till den kränkning sexualbrott utgör och de djupa spår brotten lämnar är straffen för dessa i många fall stötande låga.

En jämförelse av straffen för sexualbrott med straffen för drogrelaterade brott ger en fingervisning om hur skevt det svenska påföljdssystemet är. Narkotikabrottslighet kan nämligen, vid handel och införsel som sker systematiskt och i stora mängder, utan vidare straffas med upp emot tio år i fängelse vid flerfaldig brottslighet (trots Högsta domstolens straffmildrande praxisförändring 2012). 

Narkotikabrottslighet kan nämligen, vid handel och införsel som sker systematiskt och i stora mängder, vid flerfaldig brottslighet straffas med ca 5 års fängelse. Straffen var ännu högre innan Högsta domstolen genomförde en straffmildrande praxisförändring 2012. Allianspartierna har sedan dess förespråkat en skärpning av straffen för de allvarligaste narkotikarelaterade brotten.
Man må ha olika syn på hur samhället ska förhålla sig till narkotika, men detta handlar trots allt om handel mellan människor, utan förekomst av våld eller hot.

Sexuella övergrepp ser lagstiftaren betydligt mildare på. En våldtäkt, exempelvis, ger i normalfallet två års fängelse, d.v.s. i praktiken ett år fyra månader (det är för övrigt dags att börja skriva ut den effektiva fängelsetiden – högst troligen två tredjedelar av den utdömda). Till detta kommer den s.k. ungdomsrabatt som inträder om gärningsmannen är mellan 15 och 21 år, vilket han ofta är, så även i de dagsaktuella fallen. Ju yngre gärningsman desto större blir rabatten. En 18-åring kan räkna med att få sitt utdömda straff sänkt med ungefär hälften. I slutändan blir det ofta väldigt låga straff för övergrepp som fullständigt kan trasa sönder en människa.

Jag minns särskilt en flicka som utsatts för sexuellt ofredande av ungefär det slag som de som nått nyheterna. Hon berättade under huvudförhandlingen om hur hon nära ett år efter händelsen fortfarande hade stark ångest, sömnsvårigheter och fick stöd av kurator.
  • Det är angeläget att en generell straffskärpning för sexualbrott införs, i första hand genom att straffminimum höjs. Man bör också undersöka möjligheten att frigivning efter två tredjedelars fängelsetid kan medges endast om den intagne genomgått behandling och återfallsrisken bedöms låg. 
  • Dessutom bör det finnas större utrymme än idag i utlänningslagen att avslå ansökan och avvisa gärningsmannen om brott begåtts av asylsökande eller annan som ansökt om uppehållstillstånd. 
  • Det bör också bli avsevärt lättare att, efter avtjänat straff, utvisa utlänningar som gjort sig skyldiga till grov eller upprepad brottslighet.
Krasst uttryckt bör sexbrottslingar och andra brottslingar som allvarligt skadat andra människor få byta fängelsetid med brottslingar som först och främst skadat sig själva.

Det pågår en debatt om detta där KD förespråkar utvisning för sexbrott och de får mothugg av advokatsamfundets Bengt Ivarsson.

UPPDATERING: Inlägget har ändrats efter diskussion med Bengt Ivarsson på twitter.

9 dec. 2015

Jag är nyfiken nyliberal

Efter terrordåden i Paris var EU-politikerna först ut. Legala halvautomatiska jaktgevär ska förbjudas, trots att terroristerna i Paris använde illegala vapen. Sedan kom Stefan Löfven ut på banan och ville ha statliga trojaner i misstänkta medborgares datorer, trots att terroristerna kommunicerade via okrypterade sms. Expressens ledarsida kom också ut och hummade om att FRA var mycket viktigt för en effektiv polis. Trots att väldigt lite talar för att det stämmer.

De åtta partierna har alla den stora staten som ideal. Även bland ledarskribenter och debattörer finns en liknöjdhet och brist på nya perspektiv. Om man bara har en hammare ser det mesta ut som en spik. I Sverige är hammaren statens lagstiftande makt, och spiken är det mesta egentligen. Statens anspråk är närmast oändliga.

Staten är, som de flesta organisationer, självförstärkande. Tjänstemän vill göra karriär. Därför lobbar de mot politiker om att öka sin makt. Politikern i sin tur vill verka handlingskraftig, och politikernas patentlösning är att utöka statens makt.

När jag var ny inom politiken läste jag Ayn Rands liberala klassiker “Och världens skälvde.” Den beskriver en socialistisk värld där entreprenörer kämpar och kämpar lydigt under statens pålagor. Men sen börjar de försvinna en efter en, och alla frågar sig “vem är John Galt?". Det var chockerande att se hur nära verkligheten denna dystopi var.

En liknande upplevelse, fast starkare, har jag fått genom Radio Bubb.la. Bubb.la är en webbtjänst som samlar nyheter ur ett liberalt perspektiv. Radio bubb.la är en podcast där Martin Eriksson och Boris Benulic går igenom de aktuella nyheterna och kåserar kring dem ur ett nyliberalt eller anarkistiskt perspektiv.

Det är mycket humor i Radio Bubb.la. När man ser världen ur Martin och Boris ögon finns det mycket att skratta åt. Med ett nyliberalt perspektiv är det uppenbart vilka brister som finns hos staten, både i Sverige och världen över.

När jag lyssnar på Radio Bubb.la får jag ett genuint annat perspektiv. Det som slog mig då är den otroliga likriktningen i Sverige. Sverige talar med en röst: staten är god och ska vara stor. Höger och vänster gafflar om justeringar i välfärdsstaten, men man vill ha dem som en knarkare vill ha sin drog.

Det är inte så konstigt egentligen, eftersom staten är som ett gift. Genom bidrag som till synes kommer från ingenstans blir medborgaren beroende. Att politikerna vill ha oss beroende av dem är heller inget konstigt. Alla vill vara behövda.

Sverige behöver en frihetlig opposition och personer som inspirerar. För mig är de bästa exemplen Martin Eriksson och Boris Benulic på Radio Bubb.la. När jag lyssnar på deras radioprogram får jag inspiration och möjlighet att se saker på ett annat sätt. Att slå över till radio bubb.la från statliga P1 är underbart, en revolution i det tysta.

Att kalla saker för nyliberalt är det enklaste sättet att avfärda något i Sverige. Egentligen är det en onödig etikett, eftersom det finns så uppenbara brister med att ha staten som lösningen på det mesta. Förnuftet talar för friheten.